fbpx

Kıbrıs Masalları

Değirmencik (Kıbrıs Masalı)

Değirmencik (Kıbrıs Masalı) Bir gocagarıcık varmış zamanın birinde, bir da toruncuğu varmış, bir gün süpürürken toruncuğu, bir paklacık bulmuş. “Nene demiş bu paklacığı ne yapayım?” “Ne bileyim gızım?” “Ekeceğim gendini demiş.” “E ek demiş.” Ekmiş paklacığı, paklacık büyümüş, büyümüş havalara çıkmış, demiş: “Nene çıkacağım ben bu paklacığın üstüne gezeyim.” “E çık gızım” demiş. Çıkmış bakmış ki yazınan gış gavga ederler yaz demiş genne: “Yaz mı, eyi gış mı eyi?” “Yaz eyi demiş denize giderik, ondan sonra meyveler çıkar eyi yaz. Gış da demiş eyidir, yağmurlar yağar ekinlermiz olur.” “Tamam” demiş. Yaz gendine bir değirmencik vermiş, gışda gendine tavucuk vermiş. Almış…